2019

Dziennikarz Dekady

W 2019, roku 30. rocznicy uzyskania przez Polskę wolności, przyznano Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego „Dziennikarz Dekady”, nawiązującą do Nagrody Specjalnej „Dziennikarz XX-lecia”, którą w 2010 roku odebrał red. Jerzy Baczyński.

Tytuł „Dziennikarza Dekady” otrzymali:

Bianka Mikołajewska, Adam Pieczyński i Paweł Reszka.

Równorzędną Nagrodę Specjalną Kapituła przyznała dziennikarzom, „którzy w ramach swojej działalności w latach 2009-2019 stali się symbolem niezależnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa, wykazywali się szczególnym profesjonalizmem i obiektywizmem, przestrzegali etyki zawodowej, a ich materiały cieszyły się uznaniem społecznym i miały istotny wkład w postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości”.