Dziennikarski speed dating

Dziennikarski speed dating

Twarzą w twarz z cenionymi dziennikarzami spotkają się młodzi adepci tego zawodu. Spotkanie organizowane jest w ramach II Forum Dziennikarskiego towarzyszącemu Nagrodzie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.

To niezwykłe spotkanie to idealna okazja do inspirujących dyskusji oraz poznania realiów pracy dziennikarza. Każdy uczestnik będzie miał możliwość odbycia krótkich, 3-minutowych rozmów z zaproszonymi gośćmi. Będą nimi: Radomir Wit, Dominika Olszyna, Aleksander Hudzik, Rafał Madajczak, Kaja Gołuchowska oraz Janusz Schwertner. Spotkanie odbędzie się 9 maja w Gazeta Cafe w godzinach 12:00 do 14:00.

To pierwsze wydarzenie organizowane w ramach Forum Dziennikarskiego II edycji nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. To też okazja do rozmów z cenionymi dziennikarkami i dziennikarzami.

Liczba osób chętnych do wzięcia udziału w dziennikarskim speed datingu ograniczona.

Wydarzenie organizują studenci Uniwersytetu SWPS uczestniczący w projekcie.