Zgłoś swojego kandydata do Nagrody w kategorii "Autor internetowy"

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody w kategorii "Autor internetowy"

Do 8 października br. każdy może zgłosić swoich ulubionych autorów internetowych do Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2023. Można tego dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie www.nagrodawoyciechowskiego.pl.

„Autor internetowy” to kategoria Nagrody Woyciechowskiego utworzona w 2022 roku. Jej celem jest nagradzanie twórców internetowych, którzy działają poza głównym nurtem mediów (mających np. swój podcast, wideoblog, blog, etc.), wyróżniających się rzetelnością, wiarygodnością, bezstronnością, syntetycznym podejściem do poruszanych tematów, mających istotny wkład w objaśnianie zagadnień i zjawisk ważnych społecznie oraz pozytywny wpływ na kształtowanie poglądów i postaw obywatelskich. Ocenie podlega wyłącznie twórczość powstała w okresie od 1 września 2022 roku do 30 września 2023 roku.

Zwycięzca, oprócz honorowej statuetki, otrzyma 30 tys. zł.

To szansa na dostrzeżenie i uhonorowanie twórców, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematycznych życia społecznego i dzielą się swoją wiedzą z szeroką opinią publiczną, publikując wartościowe treści w internecie.

Nominowanych i laureata wyłoni niezależna Kapituła, w skład której wchodzą dziennikarze-laureaci Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, dziennikarze aktywni i wyróżniający się w sieci, mający ugruntowany dorobek zawodowy, przedstawiciele organizacji fact-checkingowych i mediów branżowych oraz przedstawiciel Radia ZET.

Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali, która odbędzie 21 listopada w Warszawie.