Główna nagroda dziennikarska
Nagroda dziennikarska mobile

Główna Nagroda

Dziennikarska

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego jest przyznawana co roku autorowi materiału dziennikarskiego, który zdaniem Kapituły łamie stereotypy, wykracza poza schematy i zagląda za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Oprócz honorowej statuetki zwycięzca otrzymuje 50 tys. zł netto.

Po raz pierwszy Nagrodę wręczono w 2005 roku, a pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Radio ZET.

Jego celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie, tego co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane.

REGULAMIN

Laureaci Justyna Suchecka, Piotr Szostak

Główną Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2023 otrzymali Justyna Suchecka i Piotr Szostak za artykuł „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista” opublikowany 31 stycznia 2023 roku w portalu tvn24.pl. Opisali w nim proces przyznawania milionowych dotacji przez szefa MEiN dla organizacji bliskich obozowi władzy.  

Przeczytaj arykuł
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka

Dziennikarka, instruktorka tańca, pisarka

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2007-2019 była związana z "Gazetą Wyborczą". Najpierw pracowała w oddziale poznańskim, a w 2013 roku przeniosła się do działu krajowego. Specjalizuje się w tematyce edukacyjnej. W 2019 roku dołączyła do redakcji tvn24.pl. Na portalu YouTube prowadzi kanał „Krótka przerwa” na temat książek. Prywatnie zajmuje się również tańcem. Jest mistrzynią tańców standardowych oraz latynoamerykańskich, była instruktorką tańca oraz prowadziła liczne kursy. Jest autorką książek "Smaki dzieciństwa" i "Young power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Jest laureatką m.in. Nagrody im. Romana Czarneckiego i Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne

Piotr Szostak
Piotr Szostak

Dziennikarz, publicysta, prawnik

Z wykształcenia prawnik. W latach 2018-2022 był dziennikarzem technologicznym "Gazety Wyborczej", a następnie dołączył do zespołu redakcji portalu tvn24.pl. Publikował również m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Polityce”, „Liberte!”.

W 19. edycji po raz pierwszy w historii konkursu zwycięzcami zostali dziennikarze piszący do medium internetowego. Kapituła przyznała również dwa honorowe wyróżnienia. Trafiły do Piotra Świerczka za reportaż „Siła kłamstwa” wyemitowany 12 września 2022 roku w programie „Czarno na białym” na antenie telewizji TVN24, w którym odsłonił kulisy funkcjonowania Podkomisji Smoleńskiej oraz Michała Janczury z TOK FM za radiowy serial dokumentalny „Podziemie” emitowany od 13 lipca 2023, ukazujący proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo metod leczenia boreliozy. To portret świata, w którym medycyna jest pretekstem do zarabiania wielkich pieniędzy nieidących w parze z etyką zawodową.

Nominacje

Magdalena Chrzczonowicz
Magdalena Chrzczonowicz
Magdalena Chrzczonowicz

za cykl publikacji o kryzysie uchodźczym na granicy z Białorusią, które ukazywały się w OKO.Press

Kamil Dziubka
Kamil Dziubka
Kamil Dziubka

(Onet) za książkę „Kulisy PiS”, ukazującą kulisy funkcjonowania partii Jarosława Kaczyńskiego

Marta Gordziewicz
Marta Gordziewicz
Marta Gordziewicz

za reportaż „Państwo Ziobry” wyemitowany 25 kwietnia 2023 w programie „Czarno na białym” na antenie telewizji TVN24

Paulina Guzik
Paulina Guzik
Paulina Guzik

za dwuodcinkowy reportaż „Towarzystwo Maciejowe”, który został opublikowany 14 listopada 2022 roku w serwisie internetowym kwartalnika "Więź" - ODC. 1 „Nie pytać, nie szukać, nie wiedzieć”, ODC. 2 „Jezuickie (nie)rozpoznanie”

Jacek Harłukowicz
Jacek Harłukowicz
Jacek Harłukowicz

za artykuły ujawniające skrywany majątek żony premiera Mateusza Morawieckiego, które ukazały się 26 i 27 września 2023 roku w Onecie - "Premier mieszka w willi swojej żony. Ujawniamy skrywany majątek Iwony Morawieckiej" i "Wynajem u Morawieckiego. Premier zbiera opłaty za nieruchomości żony"

Michał Janczura
Michał Janczura
Michał Janczura

za radiowy serial dokumentalny „Podziemie” emitowany od 13 lipca 2023 na platformie TOK FM Premium

Bianka Mikołajewska
Bianka Mikołajewska
Bianka Mikołajewska

za artykuł „Klub milionerów 2023. Prawie pół miliarda złotych dla 90 ludzi "Dobrej Zmiany"” opublikowany 12 czerwca 2023 w Wirtualnej Polsce

Justyna Suchecka i Piotr Szostak
Justyna Suchecka i Piotr Szostak
Justyna Suchecka i Piotr Szostak

za artykuł „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista”, opublikowany 31 stycznia 2023 w portalu tvn24.pl

Piotr Świerczek
Piotr Świerczek
Piotr Świerczek

za reportaż „Siła kłamstwa” wyemitowany 12 września 2022 roku w programie „Czarno na białym” na antenie telewizji TVN24

Członkowie uczestniczący w pracach Kapituły

Anna Augustyn – dyrektor informacji Radia ZET (przewodnicząca)

Jerzy Baczyński – redaktor naczelny tygodnika „Polityka”

Kamila Ceran – redaktor naczelna Radia TOK FM

Jerzy Jurecki – wydawca „Tygodnika Podhalańskiego”

Paweł Kapusta – redaktor naczelny Wirtualnej Polski

Aleksandra Karasińska – redaktor naczelna „Forbes Women”

Magdalena Kicińska – redaktor naczelna magazynu „Pismo”

Marcin Kowalczyk – p.o. redaktora naczelngo dziennika “Fakt”

Jarosław Kurski – I z-ca redaktora naczelnego „Gazety  Wyborczej”

Michał Kuźmiński – z-ca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”

Grzegorz Nawacki – redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”

Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika „Więź” (?)

ks. Adam Pawlaszczyk – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”

Michał Samul – redaktor naczelny TVN24 i “Faktów” TVN oraz szef pionu informacji telewizji TVN

Tomasz Sekielski – redaktor naczelny tygodnika „Newsweek”

Dominika Sikora-Malicka – z-ca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

Marek Twaróg – redaktor naczelny „Presserwisu”

Michał Szułdrzyński – I z-ca redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"

Bartosz Węglarczyk – redaktor naczelny Onetu

Członkowie Honorowi:

Katarzyna Radziwiłł - córka Andrzeja Woyciechowskiego

Regulamin

A. Postanowienia ogólne

1. Celem Konkursu „Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego”, zwanego dalej „Konkursem” jest nagradzanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Nagroda główna i wyróżnienia w Konkursie przyznawane są autorom materiałów dziennikarskich (dalej: Publikacje), które zdaniem Kapituły Konkursu łamią stereotypy, wykraczają poza schematy, zaglądają „za kulisy” otaczającej nas rzeczywistości i przyczyniają się do pozytywnych zmian.
2. Przy zgłaszaniu kandydatur Członkowie Kapituły kierują się swoją najlepszą wiedzą, a przy ocenie biorą pod uwagę wyłącznie twórczość dziennikarską powstałą w okresie wskazanym w niniejszym regulaminie.
3. Organizatorem Konkursu jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, nadawca programu radiowego Radio ZET, zwana dalej „Radiem ZET” lub „Organizatorem”.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Radio ZET i/lub współpracujący z nim mecenasi Konkursu.
6. Publikacjami podlegającymi ocenie Kapituły są autorskie materiały dziennikarskie stanowiące w szczególności:

a. artykuł prasowy lub internetowy;
b. audycję radiową lub telewizyjną;
c. film dokumentalny lub reportaż – i to niezależnie od rodzaju środka i formy publikacji.

7. Publikacją podlegającą ocenie Kapituły może być także cykl ściśle powiązanych ze sobą tematycznie artykułów prasowych, internetowych, bądź też audycji radiowych lub telewizyjnych danego autora, jeżeli przedstawione w tym cyklu zagadnienie stanowi spójną całość, która mogłaby być tematem pojedynczej publikacji zaś podział na poszczególne odcinki jest wyłącznie natury technicznej.
8. Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać dziennikarzy za całokształt ich pracy lub nie podając ich konkretnej Publikacji, o których mowa powyżej, a które ukazały się w okresie wskazanym w pkt. B. 2

B. Nagroda

1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększona o kwotę w wysokości 5556 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, dalej „Nagroda”, oraz dwa równorzędne wyróżnienia honorowane symbolicznym dyplomem specjalnym, dalej „Wyróżnienia”.
2. Nagroda i Wyróżnienia przyznawane są autorom Publikacji, które ukazały się w okresie od 1 października roku poprzedzającego przyznanie Nagrody do 30 września roku przyznania Nagrody. W 2023 roku obowiązują regulacje przejściowe, które oznaczają możliwość przyznawania Nagrody i Wyróżnień autorom Publikacji, które ukazały się od 1 września 2022 roku do 30 września 2023 roku.
3. Nagrodę przyznaje się autorowi, którego Publikacja uzyskała najwięcej głosów w głosowaniu Kapituły.
4. Wyróżnienia otrzymują autorzy, których Publikacje uzyskały drugie i trzecie miejsce w głosowaniu Kapituły.
5. Nominacje otrzymują autorzy, których Publikacje uzyskały 8 pierwszych miejsc w głosowaniu Kapituły.
6. W przypadku Publikacji zbiorowych Nagroda lub Wyróżnienia są przyznawane wspólnie autorom Publikacji.

C. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs odbywa się w corocznych edycjach.
2. Pierwsza edycja Konkursu zostaje zorganizowana w 2005 roku.
3. Organizator może w ramach swojego uznania podjąć decyzję o zaprzestaniu organizowania Konkursu lub jego zawieszeniu.

D. Kapituła Konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Celem czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu przyznania Nagrody oraz Wyróżnień, Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”.
2. Kapituła podejmuje decyzje w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie. W razie wątpliwości, Kapituła jest uprawniona do dokonania wykładni regulaminu oraz oceny, czy zgłoszona Publikacja odpowiada kryteriom przewidzianym w punkcie A.
3. Decyzje podjęte przez Kapitułę, w sprawach przewidzianych w niniejszym regulaminie, są niezawisłe, ostateczne.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

II. Skład

5. Kapituła składa się z co najmniej 10 członków, będących wybitnymi postaciami polskiego dziennikarstwa oraz rynku mediów, w tym przedstawiciela Radia ZET, który jest jednocześnie przewodniczącym Kapituły.
6. W skład Kapituły wchodzą członkowie honorowi i członkowie zwyczajni.
7. Każdorazowo w skład Kapituły  – jako członek honorowy - wchodzi pani Katarzyna Radziwiłł, córka Andrzeja Woyciechowskiego.
8. Członek honorowy Kapituły ma prawo głosu we wszelkich głosowaniach.
9. Członkowie zwyczajni Kapituły mają prawo głosu we wszelkich głosowaniach oraz prawo i obowiązek zgłoszenia Publikacji do Konkursu.
10. Członek zwyczajny Kapituły pełni swą funkcję przez jedną kadencję, tj. od momentu zatwierdzenia składu Kapituły w danym roku do dnia uroczystej gali wieńczącej prace Kapituły, na której przewidziano wręczenie Nagrody i Wyróżnień.
11. Członek zwyczajny Kapituły może zostać powołany ponownie do składu Kapituły w latach kolejnych.
12. Członek Kapituły nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany, chyba że zaistnieje nadzwyczajna sytuacja, a za odwołaniem członka Kapituły będą głosować jednomyślnie wszyscy pozostali członkowie Kapituły.
13. W przypadku zgłoszenia Publikacji, którego autorem jest Członek Kapituły, będzie ona uznawana wyłącznie w przypadku złożenia przez autora rezygnacji z Członkostwa w Kapitule.
14. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Organizator może powołać nowego Członka Kapituły na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało, ale nie później niż na 5 dni przed terminem Zgromadzenia Kapituły. 
15. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje pro publico bono.

III. Sekretarz Kapituły

16. Organizator wyznacza sekretarza Kapituły na okres 1 roku spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze. Sekretarz Kapituły czuwa nad zgodnością prac i obrad Kapituły z niniejszym regulaminem i prawem. Sekretarz nie jest członkiem Kapituły, nie przysługuje mu prawo głosu w głosowaniach ani uprawnienie do zgłaszania Publikacji do Nagrody. Sekretarz ma głos doradczy w zakresie wykładni postanowień niniejszego regulaminu.
17. Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń Kapituły.
18. Protokoły z posiedzeń Kapituły przechowywane są przez Organizatora przez okres 5 lat od daty zakończenia danej edycji Konkursu.

IV. Harmonogram prac Kapituły

19. Organizator ustala corocznie w terminie do dnia 21 września, harmonogram przebiegu Konkursu i prac Kapituły, dalej „Harmonogram”.
20. Ustalając Harmonogram, Organizator kieruje się następującymi założeniami:

1) Uroczyste wręczenie Nagrody następuje w październiku lub listopadzie;
2) Zgłaszanie kandydatur powinno zostać dokonane nie później niż na 6 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
3) Komplet materiałów obejmujący zgłoszoną Publikację wraz z uzasadnieniem powinien zostać przekazany do Organizatora nie później niż na 5 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
4) Przekazanie całości materiałów, o których mowa w ppkt. 3, poszczególnym członkom Kapituły, powinno zostać dokonane przez Organizatora nie później niż na 4 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
5) Zgromadzenie Kapituły celem wyboru nominowanych oraz laureatów Konkursu oraz zwycięzcy Konkursu powinno odbyć się przynajmniej na 3 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody.
6) Organizator dopuszcza przeprowadzenie zgromadzenia Kapituły w całości lub w części w formie zdalnej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu z ważnych przyczyn.
22. W każdej edycji Konkursu odbywa się zwyczajne zgromadzenie Kapituły poświęcone wyborowi nominowanych i laureatów Konkursu.
23. W razie potrzeby Organizator może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie Kapituły.
24. Kapituła podejmuje decyzje na zgromadzeniu, w formie uchwał, w głosowaniu zwykłą większością głosów. O ile regulamin nie przewiduje inaczej, dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Kapituły (osobiście lub przez pełnomocnika). W razie równego podziału głosów Sekretarz zarządza powtórne głosowanie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs składa się z 2 etapów.

II. Etap pierwszy - zgłaszanie publikacji

2. W Konkursie biorą udział autorzy Publikacji zgłoszonych do Nagrody przez członków zwyczajnych Kapituły.
3. Każdy z uczestników Konkursu może brać udział w nieograniczonej liczbie edycji Konkursu.
4. Każdy z członków zwyczajnych Kapituły ma prawo i obowiązek do zgłaszania jednej Publikacji. Zgłoszenie Publikacji oznacza przedstawienie (1) jej treści (co najmniej poprzez jej oznaczenie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez każdego Członka Kapituły) oraz (2) złożenie pisemnego uzasadnienia wskazującego na spełnianie przez Publikację celów Konkursu wskazanych w pkt A.1.
5. Członek Kapituły nie może zgłosić Publikacji, które zostały opublikowane po raz pierwszy przez podmiot, w którym dany Członek Kapituły jest zatrudniony (w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną) lub podmiot z nim powiązany kapitałowo lub organizacyjnie (podmiot z tej samej Grupy Mediowej).
6. Publikacje autorstwa członków Kapituły nie mogą brać udziału w Konkursie w okresie ich kadencji. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt. D. 13.
7. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów zgłoszona Publikacja nie mogła brać udziału w Konkursie, członek Kapituły może dokonać innego zgłoszenia, o ile nie zakłóci to w sposób istotny harmonogramu prac. W przeciwnym razie, traci prawo zgłoszenia Publikacji. Decyzję w przedmiocie przekazania spóźnionego zgłoszenia pod obrady Kapituły podejmuje Organizator.

III. Etap drugi - wybór przez Kapitułę nominowanych i lauretów

8. W terminie ustalonym Harmonogramem, Kapituła gromadzi się celem wyłonienia 8 nominowanych, a spośród nich 2 wyróżnionych i zwycięzcy Konkursu. W przypadku braku quorum, Organizator biorąc pod uwagę sugestie obecnych członków Kapituły wyznacza kolejny termin Zgromadzenia nie później niż w sposób gwarantujący wręczenie Nagrody i Wyróżnień na uroczystej gali w terminie wskazanym w Harmonogramie. W razie wyznaczenia kolejnego terminu Zgromadzenia nie jest wymagane zachowanie quorum.
9. Każdy z członków Kapituły w ustnym przemówieniu uzasadnia swoją kandydaturę.
10. Nieobecny członek Kapituły może pisemnie upoważnić innego członka Kapituły lub Sekretarza do przedstawienia w jego imieniu uzasadnienia zgłoszonej kandydatury oraz do głosowania w jego imieniu. Udzielenie takiego upoważnienia innej osobie jest niedopuszczalne.
11. Po prezentacji wszystkich zgłoszonych Publikacji Sekretarz zarządza dyskusję, a następnie głosowanie.
12. W dyskusji i głosowaniu biorą udział wszyscy obecni członkowie Kapituły.
13. W przypadku, gdy do Konkursu zostanie zgłoszonych kilka Publikacji danego autora, Kapituła przed przystąpieniem do właściwego głosowania dokonuje wyboru jednej z tych Publikacji. Głosowanie jawne zarządza Sekretarz Kapituły, a Publikacja, która uzyska najwięcej głosów, znajdzie się w puli Publikacji, o których mowa pkt. E. 14.
14. Każdy z członków Kapituły głosuje na trzy najlepsze w swojej opinii Publikacje, które zostały zgłoszone do Konkursu, przyznając odpowiednio 6, 3 i 1 punkt. W przypadku braku przyznania punktów trzem publikacjom, głos taki zostanie uznany za nieważny.
15. Członek Kapituły nie może głosować na Publikacje, których autorami są lub byli dziennikarze z jego własnej redakcji.
16. Nominacje w danej edycji Konkursu otrzymuje 8 Publikacji, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów otrzymała większa liczba Publikacji, wszystkie one otrzymują nominacje.
17. Autorzy Publikacji, które po zliczeniu punktów uzyskały drugie i trzecie miejsce, otrzymają honorowe wyróżnienia. W przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów otrzymała większa liczba Publikacji, wszystkie one otrzymują honorowe wyróżnienia.
18. Zwycięzcą Konkursu zostaje autor Publikacji, która uzyskała największą liczbę punktów w głosowaniu. Autor ten otrzymuje Nagrodę.
19. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy, Sekretarz Kapituły zarządza drugie głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie Publikacje, które po pierwszym głosowaniu uzyskały nominacje. W przypadku, gdy i to głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, Nagroda w danej edycji nie zostaje przyznana, a kwota Nagrody zwiększy pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu. W takiej sytuacji wszystkie Publikacje, które po zliczeniu głosów zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymują równorzędne Wyróżnienia.
20. W wyjątkowej sytuacji, Kapituła może podjąć decyzję o podziale Nagrody i przyznaniu jej dwóm autorom. Decyzja taka winna zapaść jednogłośnie.
21. Głosowanie przeprowadza Sekretarz z użyciem imiennych kart do głosowania. Po podliczeniu głosów Sekretarz podaje do wiadomości uczestników zgromadzenia, które Publikacje uzyskały nominacje, bez podawania liczby oddanych na nie głosów.
22. Kapituła ma prawo do podjęcia uchwały o nieprzyznawaniu nagrody w danej edycji Konkursu. W takiej sytuacji kwota Nagrody zwiększa pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu.

F. Odbiór nagród

1. Zwycięzcę Konkursu i wyróżnionych ogłasza i Nagrodę oraz Wyróżnienia wręcza Organizator na uroczystej gali, na którą zaprasza wszystkich nominowanych oraz członków Kapituły.
2. Organizator zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 361) przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.

G. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy nagród spełniają warunki formalne określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Radia ZET.
3. Dokonywanie zmian i aktualizacji regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.

 

Warszawa, 4 lipca 2011r.,

Aktualizacja: 18 września 2023 r.

 

W imieniu Organizatora:

Maciej Strzelecki, członek zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Adam Fijałkowski, członek zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Tomasz Zakrzewski, członek zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Mariusz Smolarek, redaktor naczelny i dyrektor programowy Radia ZET

Rozwiń